કિસ્મત ભલે સાથ છોડે લિરિક્સ ગુજરાતીમાં - Gujarati Songs Lyrics

Latest

All Hindi Gujarati Bhajan Songs Lyrics. Gujarati Devotional Songs, Prabhatiya, Lokgeet, Prarthana, Bhajan, Santvani, Garba, Krishna Bhajan, Swaminrayan Kirtan, Shreenathji Bhajan, Lagn Geet, Dhun.

Sunday, February 26, 2023

કિસ્મત ભલે સાથ છોડે લિરિક્સ ગુજરાતીમાં

Kismat Bhale Sath Chode Lyrics in Gujarati - Gaman Santhal

કિસ્મત ભલે સાથ છોડે Kismat Bhale Sath Chode is new sad song 2023 sung by Gaman Santhal and lyrics is written by Darshan Bazigar, music is given by Vipul Prajapati while video song is presented by Maruti Music. 
 
gaman santhal nava gujarati geet 2023

કિસ્મત ભલે સાથ છોડે Lyrics in Gujarati

હો મારુ દિલ તારી જોડે તારું દિલ મારી જોડે
હો મારુ દિલ તારી જોડે તારું દિલ મારી જોડે
ભવોભવ રહેશું રાજ જોડે
પછી કિસ્મત ભલે સાથ છોડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે
પછી કિસ્મત ભલે સાથ છોડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે

હો સુખ દુઃખ હોઈ તોય ફેર ના પડે
તને પ્રેમ કદી ઓસો ના પડે
સુખ દુઃખ હોઈ તોય ફેર ના પડે
તને પ્રેમ કદી ઓસો ના પડે
પછી કિસ્મત ભલે સાથ છોડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે

ઓ વાલી તારો સાથ છે મને શું કમી છે
ચમકતા તારને અંજવાળી રાત છે
ઓ તારા મારા પ્રેમની મીઠી મુલાકાત છે
મારા જીવતરમાં તું એક ખાસ છે
ઓ તારો મારો હાથ કદી છુટે ના પડે
વાલી મારો પ્યાર વિખૂટો ના પડે
તારો મારો હાથ કદી છુટે ના પડે
વાલી મારો પ્યાર વિખૂટો ના પડે
પછી કિસ્મત ભલે સાથ છોડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે

હો મળ્યો છે સાથ તારો ભવોભવ નિભાવજો
તમે મારો પ્રેમ વાલી ક્યારે ના ભુલાવજો
ઓ જીવની જેમ તમે અમને હાચવજો
દિલ દૂર મને ક્યારે ના રાખજો
ઓ ભરોસો વાલી તારો નહીં રે તૂટે
હાથથી હાથ તારો નહીં રે છૂટે
ભરોસો વાલી તારો નહીં રે તૂટે
હાથથી હાથ તારો નહીં રે છૂટે
પછી કિસ્મત ભલે સાથ છોડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે
બે દિલ મળ્યા જુદા ના પડે