આશિક તો એકલો રહી ગયો લિરિક્સ ગુજરાતીમાં - Gujarati Songs Lyrics

Latest

All Hindi Gujarati Bhajan Songs Lyrics. Gujarati Devotional Songs, Prabhatiya, Lokgeet, Prarthana, Bhajan, Santvani, Garba, Krishna Bhajan, Swaminrayan Kirtan, Shreenathji Bhajan, Lagn Geet, Dhun.

Friday, February 24, 2023

આશિક તો એકલો રહી ગયો લિરિક્સ ગુજરાતીમાં

Ashiq To Eklo Rahi Gayo Lyrics Gaman Santhal

આશિક તો એકલો રહી ગયો Ashiq To Aklo Rahi Gayo is new gujarati bewafa song 2023 sung by Gaman Santhal and lyrics is written by Darshan Bazigar. Music video is released by Amara Muzik and composed by Dhaval Kapadiya.

gaman santhal new gujarati sad song 2023

આશિક તો એકલો રહી ગયો Lyrics in Gujarati

હો કોઈ કિસ્મત વાળો જ તને લઈ જાશે
હો કોઈ કિસ્મત વાળો જ તને લઈ જાશે
તારી યાદોમાં જીંદગી જાશે
આશિક તો એકલો રહી જાશે
હો કોઈ કિસ્મત વાળો જ તને લઈ જાશે
તારી યાદોમાં જીંદગી જાશે
આશિક તો એકલો રહી જાશે

હો સુખ દુઃખની વાત કોની હારે થાશે
હો સુખ દુઃખની વાત કોની હારે થાશે
તારા વગર વાલી મારુ શું થાશે
આશિક તો એકલો રહી જાશે
હો આશિક તો એકલો રહી જાશે
હો કોઈ કિસ્મત વાળો જ તને લઈ જાશે
તારી યાદોમાં જીંદગી જાશે
આશિક તો એકલો રહી જાશે
આશિક તો એકલો રહી જાશે

હો તારા વગર જીવન જીવું હું તો કેમનું
આજ પણ દિવસ ઉગે લઈને નામ એમનું
હો તારા વગર જીવન જીવું હું તો કેમનું
આજ પણ દિવસ ઉગે લઈને નામ એમનું
હો દિલના મારા ટુકડા થઇ જાશે
હો દિલના મારા ટુકડા થઇ જાશે
તારા વગર ના ઘડીયે રહેવાશે
આશિક એકલો રહી જાશે
હો આશિક તો એકલો રહી જાશે

હો તારી યાદો મને ઘડી નઈ ભુલાશે
તારા વગર તો જીવ મારો જાશે
હો તારી યાદો મને ઘડી નઈ ભુલાશે
તારા વગર તો જીવ મારો જાશે
હો કહાની પ્રેમની અધુરી રઈ જાશે
હો કહાની પ્રેમની અધુરી રઈ જાશે
તારી યાદોમાં જીંદગી પુરી થાશે
આશિક તો એકલો રહી જાશે
હો આશિક તો એકલો રહી જાશે

ગમન સાંથલ બેવફા ગુજરાતી ગીતના લિરિક્સ ૨૦૨૩