યમુના જળમાં કેસર ઘોળી ગુજરાતી લિરિક્સ - Gujarati Songs Lyrics

Latest

All Hindi Gujarati Bhajan Songs Lyrics. Gujarati Devotional Songs, Prabhatiya, Lokgeet, Prarthana, Bhajan, Santvani, Garba, Krishna Bhajan, Swaminrayan Kirtan, Shreenathji Bhajan, Lagn Geet, Dhun.

Sunday, December 27, 2020

યમુના જળમાં કેસર ઘોળી ગુજરાતી લિરિક્સ

Yamuna Jal Ma Kesar Gholi Lyrics in Gujarati

યમુના જળમાં કેસર ઘોળી, Yamuna Jal Ma Keshan Lyrics Gujaratima. Mp3 Song of Krishna, Shrinathji Bhajan free Download for pc. Yamuna Jalma Kesar Gholi is most famous krishna bhajan 2021 in Bhakti Sangit.
 

યમુના જળમાં કેસર ઘોળી Lyrics in Gujarati

gujarati-song-krishna-bhajan-kirtan

Krishna Bhajan, Yamuna Jalma Kesar, Lyrics English:

YAMUNA JALAMA KESAR GHOLI, SNAN KARAVU SHYAMALA,
HALAVE HATHE ANGO CHOLI, LAD LADAVU SHYAMALA,
YAMUNA JALAMA KESAR……...
 
ANGO LUCHHI AAPU VASTR, PILU PITABMAR PYAR MA,
TEL SUGANDHI NAKHI AAPU, VAKDIYALA VALMA,
YAMUNA JALAMA KESAR………
 
KUMKUM KERU TILAK SAJAVU, PRITAM TARA BHALMA,
ALBELI ANKHOMA AANJU, AANJAN MARA VALMA,
YAMUNA JALAMA KESAR…….
 
PAGMA JANJAR RUMZUM VAGE, KADMA KANKAN VALMA,
KANTHE MALA KANE KUNDAL, CHORE CHITADU CHALMA,
YAMUNA JALAMA KESAR…….
 
MUGAT MATHE PAHERI, MURALI APU HATHAMA,
KRUSHN KRUPALU NIRAKHI SHOBHE, VARI JAVU TARA VALMA,
YAMUNA JALAMA KESAR…….
 

Other Krishna Gujarati Songs: 

 
 

Mp3 song Yamuna Jal Ma Keshan Gholi free Downlod